FAQ om billakkering og parkeringsbulk

1. Hvor i Oslo utfører dere billakkering og bilskadereparasjoner?

Vi utfører billakkering, flekklakkering og bulkreparasjon til rimelige priser. Gratis taksering og reparasjon utføres i Haslevangen 47 ved siden av NAF senteret på Økern. Stikk gjerne innom oss for en gratis taksering.

2. Jeg har fått en parkeringsbulk. Hvilke metoder bruker dere for å reparere parkeringsbulker, og hvordan blir resultatet?

Vi bruker to ulike metoder for å reparere en parkeringsbulk. Vi kan trekke ut eller presse ut bulken. Fordelen med våre reparasjoneteknikker for parkeringsbulker er at man ikke trenger å utføre billakkering, og resultatet blir perfekt.

3. Jeg har fått en ripe i lakken på forskjermen. Utfører dere billakkering på hele skjermen?

Vi trenger som regel ikke å utføre billakkering på hele skjermen, men noen ganger må vi det. Det kommer an på fargen og hvor på skjermen ripene er.

4. Jeg har fått en parkeringsbulk med lakkskade i forskjermen. Hvor stor bilskade kan dere reparere?

Vi er ikke et opprettingsverksted, men kan reparere de fleste skader. Send oss gjerne et bilde av bilskaden på mail.

5. Hvor lang garanti får man på lakkering / billakkering?

Vi gir to års garanti på lakkskader, og livstid på reparasjon av en parkeringsbulk.

6. Er deres billakkering like bra som på et vanlig lakkeringsverksted?

Vi er minst like bra som et lakkeringsverksted. Vi etterpolerer alle reparasjoner når billakkering er utført i tillegg. Fordi vi kan kunsten å flekklakkere blir det aldri synlig fargeforskjell.

7. Hvorfor kan dere tilby så rimelige lakk- og bulkreparasjoner?

Vi kan ta lave priser fordi vi ikke har så høye kostnader og fordi vi benytter smarte metoder når vi utfører billakkering. Vi bruker minimalt med lakk, har lave leiekostnader og personalkostnader fordi våre reparasjoner tar kort tid.